Justin Otting

Marketing & Sales Manager

“Sinds januari 2019 begeef ik me in de wereld van gemeentelijke regelingen voor inwoners. Een voor mij, tot dat moment, onbekende wereld. Er is vaak een ruim aanbod aan regelingen voor minima: schoolmaterialen, een fiets, zwemles, huiswerkhulp, kleding of gewoon een dagje naar De Efteling, het wordt mogelijk gemaakt door gemeentes, echter gemeentes en minima weten elkaar niet of nauwelijks te vinden. Daar ligt mijn taak. Deze partijen bij elkaar brengen!”