Jeroen Florisse

Medewerker Operations & Implementaties

Na iets meer dan 6,5 jaar voor de lokale overheid te hebben gewerkt, trek ik de lijn door. Waar ik als ambtenaar de uitvoerende afdelingen van minimabeleid ondersteunde op het gebied van IT en proces, blijf ik dat doen, maar nu vanuit Intermediad. Daarbij ben ik continu op zoek naar mogelijkheden om het werk van de uitvoerend ambtenaar te vergemakkelijken en dáárdoor ook helderheid en eenvoud voor de burger te creëren.