"Creating systems on the go!

Gemeente en andere regelingen onder controle

Gemeentes hanteren veel, heel veel regelingen voor burgers. Het is niet alleen voor burgers moeilijk om daarbinnen je weg te vinden. Ook voor de gemeentes zelf is het niet eenvoudig de controle te behouden. Dat wordt aanmerkelijk eenvoudiger met de it-oplossingen en dienstverlening van Intermediad.

Intermediad hiervoor veel samen met Intersolve. Wij zijn complementair aan elkaar. Intersolve heeft een robuust en solide transactieplatform ontwikkeld, dat veilig is en voldoet aan alle vereiste certificeren. Dit platform faciliteert het volledige verkeer rondom diverse producten. Denk daarbij aan stadspassen die kunnen worden gebruikt voor het verkrijgen van kortingen, betalen vanuit een toegewezen budget of het sparen van punten.

Intermediad verzorgt ondersteuning aan de voorkant vanaf marketing & communicatie, het portaal of regiekamer en proactieve consultancy. Bij regelingen die goed in de markt worden gezet, weten burgers hoe zij die kunnen gebruiken en heeft de gemeente overzicht en controle.

Modulair

De diverse gemeenteregelingen zijn in eerste instantie bedoeld voor groepen als minima, hun kinderen, Aow’ers of mantelzorgers. Zodat deze mensen kunnen participeren in sport of cultuur, of voor de aanschaf van goede kleding, een fiets of zelfs een computer. Zelf, of met trusted partners, leveren wij op basis van proven technology en proven knowledge het totale pakket of delen daarvan. Een gemeente kan één regeling bij ons onderbrengen, of alleen een stadspas waar mensen kortingen mee kunnen krijgen. Uiteraard kan dat worden uitgebouwd met meer regelingen of diensten. Voor de gemeente Utrecht faciliteren wij bijvoorbeeld de complete U-pas. Van het volledige backoffice tot aan het leggen van contacten met mogelijke aanbieders, zoals sportverenigingen of de lokale middenstand, met wie wij ook over de kortingen onderhandelen.

Veel mogelijkheden

Voor aanbieders is deelname laagdrempelig: geen administratieve belasting en de uitbetaling verloopt gegarandeerd, correct en snel. Geen gedoe met declaraties of lang op je geld wachten. Door de keuzes aan mogelijkheden voor het scannen van een pas, is meedoen ook geen (technisch) project.

Stel een gemeente werkt samen met bijvoorbeeld een lokale St. Leergeld en een minima-gezin iets extra’s nodig heeft, zoals een fiets, dan kan de Stichting – dankzij hun surplus-programma’s – die fiets op de kaart van de betreffende pashouder zetten. Met alle details zoals het maximaal te besteden bedrag of zelfs bij wie de fiets gekocht mag worden. Handig wanneer de gemeente de lokale MKB wil helpen. Op die manier kan iedere pas tot op individueel niveau worden gedifferentieerd. Tegelijkertijd is de pas optimaal beschermd tegen misbruik en verloopt databewerking volledig in lijn met de meest recente regels omtrent privacywetgeving.

Geen leverancier, maar een partner

Intermediad wil graag een partner zijn. Wij zijn niet van ‘U roept en wij draaien’. Liever ondersteunen wij op een proactieve manier, zodat wij kunnen aangeven waar wij mogelijkheden zien, opdat een en ander zo efficiënt mogelijk wordt ingericht voor de rechthebbenden, gemeenten of andere pasuitgevers dan wel partners van gemeenten.